Spectrum

Cuddio-Tudalen@2x

Croeso i wefan Prosiect Sbectrwm

Os ydych chi eisiau gwybod sut i gael perthnasau iach yn y cartref ac yn yr ysgol neu eisiau darganfod sut i sylwi ar berthnasau afiach (a beth i wneud), dyma’r wefan i chi.

 

Ym mha fath o ysgol ydych chi?

Am wybodaeth addas, cliciwch y botwm sy’n disgrifio chi.

Ar gyfer Rhieni

teacher@2x
Mae amrywiaeth o wybodaeth am berthnasau iach ac afiach ar gael yn yr adran Cymuned yr Ysgol (os ydych chi dros 18 oed). Mae’r wybodaeth yn cynnwys sut i sylwi ar berthnasau afiach a sut i helpu rhywun sydd mewn perthynas afiach. Cliciwch yma i neidio i’r adran yma.

Ar gyfer Athrawon

teacher@2x
Mae llu o wybodaeth gefnogol ar gael i chi a’ch ysgol. Am fwy o wybodaeth am Brosiect Sbectrwm a’r gefnogaeth gallai’r tîm darparu ar eich cyfer cliciwch yma. I lawr lwytho adnoddau addas ar gyfer pob oedran am bynciau sy’n gysylltiedig â pherthnasau iach ac afiach cliciwch yma.

Oeddech chi’n gwybod?

Rydyn ni’n deall efallai eich bod chi eisiau ymweld â’r wefan yma heb i unrhyw un arall gwybod. Cliciwch y ddolen ‘Cuddio’r safle’ a bydd neb yn gwybod eich bod chi wedi ymweld â’r safle.