Mae’n debygol iawn bod oedolion yn y gymuned ysgol (staff, llywodraethwyr, rhieni/gwarcheidwaid) wedi cael eu heffeithio gan Gam-drin Domestig mewn rhyw ffordd.

Gallech ddarparu cefnogaeth a chymorth trwy:

  • Wneud gwybodaeth cymorth a neges perthnasau cadarnhaol yn glir ac ar gael trwy’r ysgol gyfan
  • Ystyried cael Polisi Cam-drin Domestig yn y Gweithle ar gyfer eich staff ysgol. (Mae 75% o ddioddefwyr Cam-drin Domestig yn cael eu targedu yn y gweithle. Collwyd £2.7 biliwn bob blwyddyn (Lloegr a Chymru) trwy allbwn economaidd oherwydd lleihad mewn cynhyrchiant, problemau gweinyddol o ganlyniad i absenoldebau, colledion cyflog a thal salwch.)
  • Arddangos gwybodaeth am gymorth ar gyfer rhieni / gwarcheidwad / staff mewn mannau penodol yn yr ysgol e.e. sticeri ar gefn drysau’r toiledau
  • Ddarparu gwybodaeth yn ystod digwyddiadau fel nosweithiau rhieni e.e. gwybodaeth yn esbonio beth yw Cam-drin Domestig a ble i gael cymorth