Poeni am fwlio gartref?

Sut wyt ti’n teimlo?

Mae rhywun bob amser ar gael i wrando os wyt ti’n poeni am rywbeth.

Pobl sy’n gallu helpu…

www.childline.org.uk – ☎ 0800 1111
www.meiccymru.org – ☎ 0808 80 23456
www.gov.wales/livefearfree – ☎ 0808 80 10 800

3 cham Arwr Sbectrwm am gael help a chymorth:

Cam 1 – Byddwch yn ddewr
Cam 2 – Chwiliwch am rywun i wrando
Cam 3 – Dywedwch

Hero